Artykuły przybliżające angielskie słownictwo ekonomiczne – słowa, wyrażenia, zagadnienia wraz z przykładami spotykanymi w codziennych kontaktach z językiem.