Słowa, wyrażenia, zwroty, zagadnienia, które składają się na angielskie słownictwo finansowe wraz z wyjaśnieniami i spotykanymi na co dzień przykładami.