Tell czy say, speak czy talk – jak używać?

Cztery proste, podstawowe słówka a tyle przysparzają problemów! Tell, say, speak i talk możemy na polski przetłumaczyć „mówić”, „rozmawiać”, jednak w języku angielskim nie są stosowane jak synonimy, a zatem musimy wiedzieć, którego słówka użyć w zależności od tego, co chcemy powiedzieć. Często popełniamy tu błędy. Dla wszystkich, którzy nie czują, że biegle operują wspomnianymi wyżej słówkami, przygotowałam uproszczone wyjaśnienia oraz mapkę pamięciową.

Jest kilka prostych zasad użycia słówek tell i say oraz talk i speak. W tym wpisie przedstawiam najczęstsze błędy oraz poprawne wersje wyrażeń.

talk speak say tell

Tell czy say?

Najczęstsze błędy:

I said her about my holiday.

He told that he doesn’t like me.

I won’t tell you it!

Teacher told us “Good morning”

Mother said the children to be quiet.

Dlaczego to jest źle i jak powinno być dobrze?

Obu słówek tell i say używamy, kiedy mówimy o tym, co sami powiedzieliśmy lub co ktoś powiedział. Jednak tell wymaga najczęściej osoby, której coś mówimy.

I told her about my holiday.

Say zazwyczaj używamy, kiedy nie dodajemy osoby, której coś mówimy:

He said that he doesn’t like sushi.

Możemy użyć say oraz osoby której coś mówimy ale wtedy musimy po say dodać to. Jest to jednak mniej popularna konstrukcja.

My little daughter said to me: „I love you mum”.

Tylko słówka tell używamy, jeśli chcemy wyrazić znaczenie nakazać, poinstruować, poinformować.

He didn’t tell us his name.

Tell + komu mówimy + bezokolicznik ma znaczenie nakazać, poinstruować. Say tak nie stosujemy.

Mother told the children to be quiet.

Jest kilka wyrażeń w których po tell nie występuje osoba, której coś mówimy.

Tell the truth

Tell a lie

Tell a story

Tell a joke

Tell może mieć znaczenie odróżnić, rozumieć w takich wyrażeniach jak:

tell the difference – dostrzec różnicę

tell the time – znać się na zegarku

He can’t tell right from wrong.

Tell nie używamy z pozdrowieniami, wykrzyknieniami czy pytaniami. W takich wyrażeniach używamy say.

Mum said, “Good luck with your exam!”

He said, „Good morning”.

„What’s your problem?”, I said

Oba słówka tell i say są używane w mowie zależnej.

She said she was happy.  ALE   She told me she was happy.

Speak czy talk?

Mniej kłopotu mamy ze słówkami speak i talk. Różnica między nimi nie jest wielka. Talk jest nieco mniej formalne, niż speak.

When they meet they usually talk for hours.

I’m going to speak to the manager about it.

Speak używamy zazwyczaj, kiedy mówimy o znajomości języków albo o zdolności lub niezdolności mówienia.

I can speak English.

He is very ill, he’s unable to speak.

Speak używamy też najczęściej w rozmowach telefonicznych.

Could I speak to Mr. Brown, please.

Please speak after the tone. (automatyczna sekretarka)

Talk używamy w wyrażeniach takich jak sense, nonsense i pochodnych.

Talk sense – mówić do rzeczy

Talk nonsense / rubbish – gadać głupoty, bredzić

Poniżej przedstawiam najważniejsze zasady użycia poparte grafikę – mapką pamięciową, którą można skopiować na dysk lub wydrukować.

say-tell-speak-talk

Po więcej szczegółowych informacji odsyłam do książek takich jak np. Michael Swan „Practical English Usage”, Third Edition, Oxford University Press, którą wspierałam się przy tworzeniu tego wpisu.

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Katarzyna Lwowska

Lektorka języka angielskiego specjalizująca się w indywidualnych zajęciach dla dorosłych. Posiada certyfikat CELTA uprawniający do nauczania dorosłych w szkołach językowych na świecie. Współpracowała ze szkołami językowymi w Warszawie ucząc języka ogólnego i biznesowego. Od 2011 roku prowadzi własną działalność szkoleniową. Z wykształcenia ekonomista, z 17-to letnim stażem pracy w międzynarodowych korporacjach.

One Reply to “Tell czy say, speak czy talk – jak używać?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.