Remember, remind, recall – porządkujemy kłopotliwe słówka

Zapamiętywać, pamiętać, wspominać, przypominać sobie… po angielsku też mamy dużo różnych słów i określeń związanych z pamięcią. Zdarza się, że w konkretnej sytuacji nie bardzo wiemy którego i jak użyć. Proponuję uporządkowanie tych najważniejszych na dwa sposoby: w tradycyjnym zestawieniu i pod postacią grafiki dla wzrokowców.

Postanowiłam podzielić słówka na cztery kategorie.

1. Wyrażenia związane z procesem zapamiętywania

memorise – zapamiętywać

In my job I have to memorise a lot of names and numbers.

learn by heart – uczyć się na pamięć

I liked this poem so much that I learned it by heart.

acquire – przyswajać sobie (wiedzę, umiejętności)

Reading a lot of books is one of the ways to acquire knowledge.

bear in mind – pamiętać, zapamiętywać

Please bear in mind that I’m on holiday next week.

make a mental note – zanotować sobie w pamięci

I’ve made a mental note to send birthday greetings to my friend today.

2. Wyrażenia związane ze stanem, w którym pamiętamy o czymś (lub nie)

remember – pamiętać

I remember my childhood very well. (remember + noun)

I remember that you told me about it last week. (remember + that)

What is John doing here? I don’t remember inviting him to my party. (remember + verb-ing)

keep / have sth in mind – mieć coś w pamięci, pamiętać

sth is engraved / etched / stamped on sb’s memory – coś się wryło w pamięć, zakodowało

3. Wyrażenia związane z procesem wyciągania z pamięci

recall – przypominać sobie

I often recall my student years.

recollect – przypominać sobie

I don’t recollect meeting him before.

think back – wracać pamięcią

I often think back to the time I started my first job.

remind – przypominać komuś o czymś

Please remind me about it tomorrow.

reminisce – wspominać

When I meet my friends we usually reminisce about the good old days.

Retrieve the lost memory / retrieve memories – odzyskać utraconą pamięć, / wspomnienia

4. Wyrażenia związane ze stanem zapomnienia o czymś

forget – zapomnieć

I learned Italian in the past but I’ve forgotten it. (forget + noun)

I’ve completely forgotten about our wedding anniversary. (forget +about + noun)

I forgot to lock the door yesterday but fortunately nothing bad happened. (forget + to +  infinitive)

I’ll never forget seeing my favourite band live. (forget + verb-ing)

blank out – wymazać z pamięci

There was some kind of traumatic event in her childhood but she banked it out.

have no recollection of sth – nie przypominać sobie czegoś

I have no recollection of how I got home after the party.

sth slipped my mind – coś umknęło mojej pamięci

I know I promised to send you this information yesterday but it completely slipped my mind.

Zaproponowane przeze mnie grupy wyrażeń są orientacyjne a granice między nimi bywają płynne. Porządkowanie słówek na różne sposoby zawsze pomagało i nadal pomaga mi w nauce, co nie znaczy, że każdemu odpowiada takie rozwiązanie. Powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich zwrotów związanych z zapamiętywaniem, pamiętaniem, zapominaniem czy przypominaniem sobie. Może być jednak bazą do stworzenia własnej kolekcji. Do czego wszystkich serdecznie zachęcam!

A tutaj mapka pamięciowa:

angielskie słówka zw z pamiętaniem

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Katarzyna Lwowska

Lektorka języka angielskiego specjalizująca się w indywidualnych zajęciach dla dorosłych. Posiada certyfikat CELTA uprawniający do nauczania dorosłych w szkołach językowych na świecie. Współpracowała ze szkołami językowymi w Warszawie ucząc języka ogólnego i biznesowego. Od 2011 roku prowadzi własną działalność szkoleniową. Z wykształcenia ekonomista, z 17-to letnim stażem pracy w międzynarodowych korporacjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.