nota prawna

Korzystając w jakiejkolwiek formie z niniejszego serwisu – bloga „Sposoby na języki obce” akceptujesz poniższe zasady:

Nota prawna

Firma Lingvika Katarzyna Lwowska z siedzibą w Piasecznie 05-502, przy ul. 11 Listopada 27  jest właścicielem strony http://www.lingvika.pl której część stanowi blog „Sposoby na języki obce” pod adresem http://www.lingvika.pl/blog. Każdego użytkownika wyżej wspomnianych strony i bloga obowiązują zasady korzystania z serwisu  znajdujące się pod adresem http://www.lingvika.pl/blog/nota-prawna

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Lingvika Katarzyna Lwowska dokłada wszelkich starań aby treści prezentowane w niniejszym serwisie były rzetelne i prawdziwe.

Wszelkie informacje publikowane na stronach serwisu zostały opracowane w oparciu o dostępne publikacje z zakresu gramatyki języka angielskiego, metodologii nauczania, technik przyswajania wiedzy a także rozwoju osobistego, zarządzania czasem i planowania.

Niniejszy serwis ma jedynie charakter informacyjny a firma Lingvika Katarzyna Lwowska nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych treści ani nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z niniejszego serwisu.

Niniejszy blog zawiera linki do witryn osób trzecich, które mogą prezentować treści użyteczne dla użytkowników. Firma Lingvika Katarzyna Lwowska nie wyraża żadnej opinii co do zawartości tych witryn oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za skutki korzystania z tych witryn.

Prawa autorskie

Treść niniejszego serwisu internetowego stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.).

Prawa autorskie do publikowanych w niniejszym serwisie treści oraz grafiki przysługują wyłącznie firmie Lingvika Katarzyna Lwowska, chyba że wskazano inaczej w treści publikacji.

Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w celach komercyjnych lub nieprywatnych części lub w całości niniejszego serwisu jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z firmą Lingvika Katarzyna Lwowska.

Polityka prywatności

Korzystając z niniejszego serwisu użytkownik może zostać poproszony o przedstawienie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza bądź w inny sposób.

Dane, o które można zostać proszonym, to imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Firma Lingvika Katarzyna Lwowska gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych podawanych przez Użytkowników zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie bezpłatnego elektronicznego newslettera wiąże się z podaniem imienia, nazwiska i adresu email. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera wybierając odpowiedni link w stopce newslettera.

Użytkownik, który udostępnił swoje dane, może w każdej chwili zażądać wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub usunięcia za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej na adres: kontakt@lingvika.pl

Cookies (ciasteczka)

Niektóre obszary strony http://www.lingvika.pl lub bloga http://www.lingvika.pl/blog mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, telefon, tablet itd.), za pomocą którego osoba przegląda serwis. Pliki te nie są szkodliwe dla urządzenia ani użytkownika, nie zawierają jego danych osobowych ani nie służą identyfikacji użytkowników. Zadaniem plików cookies jest zapamiętanie preferencji użytkownika odnośnie przeglądanego serwisu w celu najlepszego dopasowania jego treści do preferencji.

Zapoznaj się także z Polityką Prywatności firmy Lingvika Katarzyna Lwowska znajdującą się pod adresem: http://www.lingvika.pl/polityka.html

Print Friendly, PDF & Email